• На головну
  • Новини
  • ПРОГРАМА стимулювання населення Ружинського району, обєднань співвласників багатоквартирних будинків, учасників АТО на Сході України щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

ПРОГРАМА стимулювання населення Ружинського району, обєднань співвласників багатоквартирних будинків, учасників АТО на Сході України щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

Додаток

до рішення районної  ради

                                                                        від                    №

                     на 2015-2018 роки

 

ЗМІСТ

 

Вступ...................................................................................................................                                                                                                                 3
І. Загальна характеристика Програми............................................................    4
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма......... 6
ІІІ. Мета Програми........................................................................................... 7
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми ............................................................................ 8
V. Завдання Програми та результативні показники..................................... 10
VІ.  Напрями діяльності і заходи Програми .................................................. 11
VІІ. Система контролю та управління за ходом виконання Програми....... 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ до Програми стимулювання населення Ружинського району, ОСББ щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження  на 2015-2018 роки  ( далі – Програма)

 

Необхідність скорочення споживання природного газу – одна з найбільш актуальних тем сьогодення.

Різке зростання вартості природного газу змушує терміново шукати альтернативні джерела енергії, впроваджувати сучасні енергозберігаючі технології, здійснювати першочергові заходи із енергоощадності. Одним з основних шляхів скорочення споживання природного газу є широке застосування технологій виробництва енергії з місцевих видів палива.

У Ружинському районі  проживає  27,4  тис. осіб, з них 4,6 тис. мешкають у  селищі  міського типу  Ружин та 22,8 тис. – у сільській місцевості.

Житловий фонд Ружинського  району  нараховує 1061,0 тис.м. кв загальної площі житла  житлових будинків усіх форм власності із них: - 142,4 тис. м. кв. житла  знаходяться в смт. Ружин та  918,6 тис. м. кв. житла в селах району.

Ефективне управління спільною власністю, поліпшення якості обслуговування, забезпечення збереження будинків і прибудинкових територій, отримання якісних житлових послуг в районі можливо лише за умови створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових  будинків.

На жаль в смт. Ружин створено лише  одне   ОСББ  -  кооператив «Мрія» тому Ружинській селищній раді необхідно терміново прикласти максимум зусиль щодо створення в селищі обєднань співвласників багатоквартирних будинків, що надасть можливість виконувати їх часткове утримання та капітальні ремонти за рахунок субвенцій з  державного бюджету.    

З 1 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості права власності у багатоквартирному будинку», що дасть можливість поліпшити роботу зі створення ОСББ.

Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, відкриває можливості співвласникам реально реалізувати свої права  з управління будинками, в яких вони володіють квартирами та нежитловими приміщеннями, проведення робіт з термомодернізації.

В підприємствах, установах та організаціях району є всі  критерії щодо переведення офісних приміщень на опалення альтернативними видами палива в зимовий період.

Ружинщина має значну частину відновлювальних джерел енергії з доступним до використання потенціалом, що може замінити майже 60% традиційно спожитого енергоресурсу, тобто замінити використання природного газу альтернативними джерелами енергії деревиною, деревною щепою ,торфом, пожнивними рештками сільськогосподарських культур.  

В районі проводиться робота щодо залучення інвестицій  в створення підприємств  з виробництва паливних гранул та брикетів із відходів деревини та пожнивних решток сільськогосподарських культур.  

 

І.  Загальна характеристика Програми

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Ружинська районна державна адміністрація Житомирської області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня
2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011р.
№ 1056”;

доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 30.06.2015
№ 27131/0/1-15 з питання виконання заходів з енергоефективності;

меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків, укладений між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Житомирською обласною державною адміністрацією, Житомирською обласною радою, Житомирською міською радою від 22.05.2015, м.Київ;

стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 19.03.2015 №1403;

доручення голови облдерж-адміністрації від 10.07.2015 №3134/42/2-15 за підсумками наради з питання запровадження в області Меморандуму між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Житомирською облдерж-адміністрацією, Житомирською обласною радою, Житомирською міською радою про партнерство у сфері енергоефективності та особливості права власності у житлових будинках від 07.07.2015

3.

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації

4. Співрозробники Програми Відділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

6. Учасники Програми

Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

кредитно-фінансові установи:

публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”,

7. Термін реалізації Програми

2015 - 2018 роки

8. Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми

350,0  тис.грн.

(може коригуватися протягом року в межах  фінансових можливостей обласного бюджету)

8.1. В тому числі бюджетних коштів місцевого бюджету 350,0 тис.грн.
 

-з них коштів обласного бюджету

   ------
9. Основні джерела фінансування Програми

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Україна споживає у загальному балансі господарського комплексу понад  60–70 % імпортних енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. Цьому сприяє не тільки їх відсутність, а й неефективне їх використання, що загрожує національним інтересам та національній безпеці держави. Тому вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є одним із першочергових завдань в умовах енергетичної кризи в країні.

Сьогодні на потреби у теплозабезпеченніжитлового фонду в районі використовується понад 70% всіх енергоресурсів (використання для опалення  житлового фонду природного газу). При цьому потенціал можливої економії енергії може  становити близько 70%. У першу чергу це стосується енергоспоживання населенням, закладами бюджетної сфери та  підприємствами комунальної теплоенергетики.

Домогосподарства - найбільший сектор економіки в енергоспоживанні. Власники житла не впроваджували енергоефективних заходів у своїх будинках внаслідок таких причин :

відсутність державного фінансування на проведення модернізації житлового сектору та заміни мереж;

субсидіювання державою населення, яке сплачувало за природний газ у
5 разів менше, ніж промислові підприємства, що не стимулювало його до економії;

недосконалої системи управління багатоквартирними будинками  унеможливила знайти ефективний шлях до скорочення енергоспоживання  домогосподарствами;

не повного прямого обліку енергоспоживання споживачами, а по середніх облікових нормах.

Як результат, житловий сектор – лідер за відсутністю економії енергоносіїв.

Подолання значної диспропорції в економічному розвитку, особливо з урахуванням європейського вибору держави, зумовлюють потребу в інноваційному підході до прискорення термомодернізації житлового фонду, модернізації об’єктів енергопостачання й енергоспоживання, розвитку високотехнологічних виробництв з пріоритетом на вітчизняні науково-технічні розробки у сфері енергоефективності.

Потенціал підвищення ефективності використання енергоресурсу у житловому секторі становить 45-55 %. Вирішення проблеми підвищення енергоефективності є передумовою реальної енергонезалежності, підвищення добробуту та соціальної захищеності громадян.

Ружинський район  має значний потенціал енергоресурсів для забезпечення потреб господарського комплексу різними видами палива та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Це стосується альтернативних видів палива – торфу, дров, відходів деревини, пожнивних решток,  біогазу. Проте все це буде марним, якщо радикально не зменшити споживання енергоносіїв до рівня, що співвідноситься з європейськими країнами.

Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини житла, його суттєве фізичне зношення  (60- 70 %) потребують вирішення проблеми шляхом проведення модернізації, капітальних ремонтів і реконструкції.

На сьогодні втрати теплової енергії  у будинках складають:

зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);

вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);

гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);

дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Основне споживання теплової енергії на опалення будинку пов'язане із компенсацією теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та вентиляцію (88%).

Тому сьогодні важлива роль відводиться питанням проведення  теплоізоляційних робіт з реконструкції житлових будинків, особливо старої забудови, пов'язаних з нанесенням на стіни будинків додаткових теплоізоляційних шарів, підвищенням теплозахисту вікон і балконних дверей до сучасних вимог щодо теплозахисту та відходом від газової залежності з використанням альтернативних джерел енергії.

Проведення термореновації будинків сприятиме вирішенню питань масштабного використання альтернативних джерел, економічно обґрунтована частка якої протягом 4 років може бути доведена до 20%.

 

 

ІІІ.  Мета  Програми

Програма орієнтована на підвищення ефективності і скорочення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням, підвищення ефективності їх використання у побуті. Вона враховує положення нормативних актів України у сфері енергоефективності, є інструментом реалізації завдань із підвищення рівня енергетичної незалежності.

Метою Програми є консолідація зусиль у частині інституційної організації та фінансової підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок районного бюджету;

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням у результаті стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

зменшення призначених обсягів субсидій для населення на сплату житлово-комунальних послуг;

популяризація економічних і соціальних переваг ефективного використання енергетичних ресурсів, підвищення рівня обізнаності громади району у цій сфері.

Ця Програма поширюється на :

фізичних осіб - учасників антитерористичної операції на Сході України,

ОСББ та ЖБК.

Місце реалізації Програми: Житомирська область Ружинський район.

Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток району.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні шляхом застосування механізмів відшкодування частини кредиту з державного, обласного та інших місцевих бюджетів, отриманого позичальниками на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів у кредитно-фінансових установах:

І. Запровадження механізму державної підтримки населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до здійснення заходів з енергозбереження, який дозволить компенсувати негативний вплив підвищення тарифів на платоспроможність споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, якою передбачено відшкодування частини суми кредитів, залучених в уповноважених банках на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для багатоквартирних і одноквартирних будинків за трьома напрямками.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному  місцевому бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011р. № 1056, кошти використовуються на :

відшкодування 20% суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії  (за винятком природного газу);

відшкодування 30% суми кредиту для фізичних осіб (населення) в одноквартирних будинках (та квартирах багатоповерхових будинків) на придбання енергозберігаючих товарів;

відшкодування 40% суми кредиту для ОСББ, ЖБК на впровадження термомодернізованих заходів.

1. Стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів :

обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокремапід’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ);

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів).

2. Стимулювання населення:

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

ІІ. Запровадження механізму стимулювання до впровадження енергозберігаючих заходів населення, ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування позичальникам за одним кредитним договором частини кредиту з обласного

бюджету:

для фізичних осіб - 10 % від суми кредиту, але не більше 2 тис.грн.;

для ОСББ, ЖБК - 15 % від суми кредиту, але не більше 10 тис. грн.

Відшкодування частини кредиту здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів   (управлінням фінансів Ружинської  райдержадміністрації) та кредитно-фінансовою установою.

Уповноваженими банками (кредитно-фінансові установи) для надання кредитів на вищевказані цілі визначено публічні акціонерні товариства “Державний ощадний банк України (далі - уповноважені установи), які на своїх умовах надають кредитні ресурси споживачам.

Порядок відшкодування частини кредитів,залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходіввикладено у додатку 2 .

Типовий Генеральний договір про співробітництво викладено у додатку 4, який може коригуватися при підписанні двома сторонами (замовником та кредитно-фінансовою установою).

ІІІ. Запровадження програм відшкодування з інших місцевих бюджетів частини відсотків за кредитами ( або суми кредиту), залученими населенням, ОСББ, ЖБК.

Термін виконання  Програми: 4 роки, чинна  з 30.09.2015.

         V. Завдання Програми  та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1. Стимулювання та заохочення населення Ружинського району у заощадженні енергетичних ресурсів шляхом надання їм фінансової підтримки з обласного бюджету.

2. Забезпечення домогосподарств якісними послугами з теплопостачання, комфортними умовами проживання.

3. Підвищення рівня обізнаності та свідомого ставлення громадян до заощадження  паливно-енергетичних ресурсів у побуті.

Виконання Програми дасть можливість отримати такі результати:

забезпечення фінансової підтримки населення, ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення отриманих кредитів на цю мету за рахунок коштів обласного бюджету;

впровадження населенням, ОСББ та ЖБК заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації у житлових будинках;

зменшення споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів;

          зменшення суми житлових субсидій, призначених населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
          підвищення рівня інформування населення щодо переваг ефективного використання енергоресурсів та його активності щодо запровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках.

 

 

 

 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності і заходи Програми наведені у додатку 3 до Програми.

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організацію та координацію роботи з реалізації заходів Програми здійснює Ружинська районна державна адміністрація Житомирської області, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

Віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, здійснює моніторинг та готує щорічний звіт про виконання Програми за формою згідно з додатком 5 Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм соціально-економічного розвитку району,

Зміни та доповнення до Програми, у разі потреби, вносяться в установленому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 2

                                                                                                       до Програми

 

Порядок відшкодування частини кредитів,залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному  бюджеті на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-фінансових установах, що надаються фізичним особам (учасникам антитерористичної операції на Сході України), ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів  та відповідно виконавцем Програми є  управління фінансів райдержадміністрації.

3. Бюджетні кошти використовуються за Програмою стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, згідно з Генеральним договором  про співробітництво.

4. Відшкодування частини кредиту з районного бюджету здійснюється  лише на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”.

5. Для відшкодування частини кредиту позичальникам уповноважені кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів щомісяця до 10 числа наступного періоду 2 примірники Зведеного реєстру Позичальників, які мають право на  отримання відшкодування.

6. Відшкодування частини кредиту здійснюється головним розпорядником щомісяця до 25 числа згідно  із зведеними реєстрами Позичальників.

7. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку

 

Додаток 3

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Ружинського району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (вартість),

тис. грн.

 

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Фінансова підтримка впровадження населенням, ОСББ та ЖБК енергозберігаючих заходів з енергозбе-реження та енерго-ефективної модернізації житлових будинків Відшкодування частини кредиту, отриманого фізичними особами (учасникамиАТО на Сході України), ОСББ та ЖБК (далі – позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків 2015-2018 роки

 Ружинська районна державна адміністрація, відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

Районний бюджет

350,0

1. Забезпечення фінансової підтримки позичальників на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків.

2. Впровадження позичальниками заходів, спрямованих на енергозбереження та енергоефективну модернізацію житлових будинків.

3. Зменшення споживання позичальниками паливно-енергетичних ресурсів.

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Проведення організаційно-інформаційних заходів 

Проведення заходів щодо залучення позичальників, які бажають отримати кредит на впровадження заходів з енерго-збереження та енерго-ефективної модернізації житлових будинків шляхом розміщення

відповідної інформації на офіційних сайтах в мережі Інтернет та інформаційних стендах

 

Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

Не потребує фінансування

1. Підвищення рівня інформованості позичальників про умови надання кредитів на впровадження заходів з енерго-збереження та енергоефективної модернізації житлових будинків.

2. Зменшення витрат часу на оформлення кредитів та проведення відшкодування їх частини з бюджету.

2. Мобілізація зусиль місцевих органів виконавчої влади та територіальних громад на реалізацію заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків шляхом популяризації передового досвіду з цього питання

1) Ініціювання розроблення проектів із впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинківз урахуванням передового досвіду з цього питання.

2) Врахування розробле-них проектів із впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків у щорічних програмах економічного і соціального розвитку територій, відповідних галузевих програмах та при формуванні Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку

2015-2018 роки Ружинська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Не потребує фінансування

1. Сприяння впровадженню та збільшенню кількості заходів з енерго-збереження та енергоефективної модернізації житлових будинків.

2. Сприяння

зменшенню споживан-ня мешканцями житлових будинків паливно-енергетичних ресурсів.

3. Виконання заходів програмних докумен-тів, спрямованих на реалізацію ініціатив із впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків

1 2 3 4 5 6 7 8
    Ружинського району  на період до 2020 року на другий етап (2018-2020 роки) (далі –програмні документи)          
3. Поширення позитивного досвіду з впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків в засобах масової інформації та на офіційних сайтах  Житомирської обласної державної адміністрації,  Ружинської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, інших ресурсах в мережі Інтернет

Регулярне висвітлення прикладів позитивного досвіду громадян, ОСББ, ЖБК, територіальних громад з питань впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків

2015-2018 роки

Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

Не потребує фінансування Збільшення кількості мешканців житлових будинків, ОСББ, ЖБК та територіальних громад, які хочуть брати участь у реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків
4. Надання методичних консультацій, проведення роз’яснювальної роботи для позичальників та потенційних позичальників у рамках цієї Програми Проведення семінарів,  нарад та інших заходів, надання консультацій з питань порядку відшкодування з бюджету частини кредитів, що надаються на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків. 2015-2018 роки Відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, віділ економічного розвитку та  торгівлі райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації та уповноважені банківські установи згідно з  угодою Не потребує фінансування Вирішення проблем, що будуть виникати у ході виконання Програми

 

                                               

Додаток 4

                                                                                              до Програми

Типовий  Генеральний договір №____

про співробітництво

 

смт. Ружин                                                                 «___»_________201_ року

 

 Управління фінансів Ружинської районної державної адміністрації(далі – Головний розпорядник ), в особі начальтника управління _________________, який діє на підставі Положення,з однієї сторонни, та _________________
 (далі – Кредитно-фінансова установа(ПАТ „Державний ощадний банк України”, в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці сторін у процесі відшкодування Головним розпорядником коштів частини кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ, ЖБК (надалі – відшкодування частини кредиту) на цілі з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків, у Кредитно-фінансовій установі у розмірах та у порядку, визначеному цим Договором.

1.2. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ, ЖБК (надалі – Позичальники) на цілі з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків
(додаток 1, додаток 2 до цього Договору) у Кредитно-фінансовій установі у розмірі 10 % від розміру суми кредиту, але не більше 2 тис.грн. фізичним особам та 15 % від розміру суми кредиту, але не більше 10 тис. грн. ОСББ, ЖБК за одним кредитним договором на вищезазначені заходи.

1.3. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.4. Кредити надаються виключно  в національній валюті.

2. Основні завдання сторін

 

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором сторони зобов'язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори.

3. Обов'язки і права Головного розпорядника:

3.1. Головний розпорядник зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі.

3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Щомісяця до 25 числа наступного періоду перераховувати кошти для відшкодування частини кредиту за залученими кредитними коштами фізичними особами, ОСББ, ЖБК, відповідно до зведених реєстрів, на рахунок, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання сторонами  умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.6. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що стали відомі Головному розпорядникуу зв'язку з виконанням обов'язків за цимДоговором.

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Головний розпорядник має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

4. Обов'язки Кредитно-фінансової установи

Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1,
додатку 2 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором, за кожним Позичальником окремо, виходячи з умов, передбачених у п.1.2 цього Договору, та відображати це у зведеному реєстрі.

4.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліками, визначеними у додатку7, додатку 8 до цього Договору.

4.4. Формувати реєстри Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формами, наведенимиудодатку 3, додатку 4 до цього Договору.

4.5. Щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Головному розпорядникуреєстри Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.6. Після отримання від Позичальника повного пакету документів, наведеного у додатку 7, додатку 8 до цього Договору, формувати та подавати Головному розпоряднику Зведені реєстри Позичальників, згідно з формами, наведеними у додатку 5, додатку 6 до цього  Договору.

4.7. Перераховувати отримані від Головного розпорядника кошти, призначені для відшкодування частини кредиту, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору, для погашення суми кредиту Позичальника.

4.8.Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені Програмою.

4.9. Виконувати інші зобов’язання за цим  Договором.

5. Відповідальність Сторін

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення Позичальників, які отримали кредит за Програмою, у Зведені реєстри згідно з додатком 5, додатком 6 до цього Договору.

5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне
(1 місяць) перерахування коштів для відшкодування частини кредиту Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установоюЗведеними реєстрами.

 

6. Форс-мажорні обставини

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало причиною, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії і таке інше, але не обмежуються ними.

6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору, відповідно до чинного законодавста.

 

7. Строк дії Договору

 

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання ними зобов’язань за цим Договором.

         7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

 

8. Прикінцеві положення

 

         8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою сторін шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору, сторони будуть намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у чотирьох оригінальних примірниках.

8.4. Головний розпорядник підтверджує, що Позичальники, внесені до Зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відшкодовувати частину кредиту Позичальників на виконання Програми.

 

9. Місцезнаходження та реквізити сторін

Кредитно-фінансова установа

________________

________________. _________________

_________________

_________________

Управління фінансів райдержадміністрації

__________________

__________________

__________________

__________________

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»______201  року

 

 

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування частини кредиту для фізичних осіб

 

№ з/п Цілі
1 Котли з використанням  будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу)
2 Радіатори з терморегуляторами
3 Вікна з двокамерними склопакетами (енергозберігаючим склом)
4 Вузли обліку  води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання  і матеріали
5 Рекуператори тепла вентиляційного повітря
6 Матеріали для  проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
7 Теплові насоси
8 Сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»______201  року

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування частини кредиту для ОСББ, ЖБК

 

№ з/п Цілі
1 Обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів
2 Регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
3 Вікна з двокамерними склопакетами (енергозберігаючим склом) для  місць загального користування ( зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо)
4 Вузли обліку  води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема, засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
5 Матеріали  для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
6 Матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування ( у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп, патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів)

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                                     Управління фінансів райдержадміністрації

Додаток 3

до Генерального договору №_____________________-

від „___”__________201_р.                   

Реєстр № ________

Позичальників ( фізичних осіб), які отримали кредит у ________________

за Програмою стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                    (місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору Відсоткова ставка за користування кредитом, % Розмір компенсації,% Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації

 за весь строк

кредитування,

грн.

Місце реєстрації Позичальника

(район, місто)

                     
                     
                     
                     
                     
Усього      

 

     Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

 

 

 

                                                                                                                                                ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                                                  Відділ  економічного розвитку таторгівлі

                   райдержадміністраці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____________________                                                               _______________

                                (посада, прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

                                                                                                                              М.П.

 

        ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                               ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                                     Управління фінансів райдержадміністрації

 

Додаток 4

до Генерального договору №_____________________-

від „____”_________201_р.                   

Реєстр № ________

Позичальників ( ОСББ, ЖБК), які отримали кредит у ________________

за Програмою стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                    (місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п

Назва та адреса ОСББ, ЖБК

Код ЄДРПОУ

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору Відсоткова ставка за користування кредитом, % Розмір компенсації,% Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації

 за весь строк

кредитування,

грн.

Місце реєстрації Позичальника

(район, місто)

                     
                     
                     
                     
                     
Усього      

 

     Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                          Відділ  економічного розвитку таторгівлі

                       райдержадміністрації

 

 

Додаток  5

                                                                                                                                                      до  Генерального договору

№_______________________

від „____” __________201_ р.

                     

Зведений реєстр № ________

Позичальників ( фізичних осіб), які отримали кредит у ________________

за Програмою стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                    (місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п

Прізвище, ім’я та 

по батькові

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту,

грн.

Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, %

Розмір

компенсації,

%

Розмір

компенсації,

грн.

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн.

Період, за який нараховуються відсотки

(у днях)

                       
                       
                       
                       
                       
Усього      

 

Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                          

                                                                                                                                             Відділ  економічного розвитку та торгівлі

                       райдержадміністрації

 

 

 

 

Додаток  6

                                                                                                                                                      до  Генерального договору

№_______________________

від „____” __________201_ р.

                     

Зведений реєстр № ________

Позичальників ( ОСББ, ЖБК), які отримали кредит у ________________

за Програмою стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                    (місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п

Назва та адреса ОСББ, ЖБК

Код ЄДРПОУ

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту,

грн.

Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, %

Розмір

компенсації

%

Розмір

компенсації,

грн.

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн.

Період, за який нараховуються відсотки

(у днях)

                       
                       
                       
                       
                       
Усього      

 

Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис

 

 

 

 

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»______201  року

Перелік документів для фізичних осіб,

які необхідні для відшкодування частини кредиту

(Зберігається у Кредитно-фінансовій установі)

 

1. Паспорт Позичальника (1-4, 11стор.), (копія, засвідчена Позичальником).

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

3. Довідка учасника АТО.

4. Кредитний договір.

5. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

рахунок – фактура;

договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);

акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.

6. Акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг або накладна на товар.

Кредитно-фінансова установа

Філія - __________________ (зазначається повне найменування філії Банку)

Зазначаються:

банківські реквізити та місцезнаходження банку/філії банку

ПОСАДА

________________  ПІБ

Управління фінансів райдержадміністрації

__________________________________

р/р_________ в ____________________

Код банку _______,

код ЄДРПОУ _____________.

Директор

 

__________________ ПІБ

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»______      201  року

Перелік документів для ОСББ, ЖБК,

які необхідні для відшкодування частини кредиту

(Зберігаються у Кредитно-фінансовій установі)

 

1. Статут ОСББ.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу.

3. Актуальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Наказ ( витяг з протоколу) про призначення керівників на посади.

5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та /або  документів, що подаються у банк, засновників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.

6. Копія рішення відповідних  органів управління позичальника ( зборів, членів ОСББ, спостережної ради, правління) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.

7. Кредитний договір.

8. Документи, що підтверджують  цільовість використання:

рахунки-фактури,

договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату  коштів за придбаний товар або виконання робіт ( копія),

акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів,

акт прийому-передачі товару / акт про надання послуг або накладна на товар.

Кредитно-фінансова установа

 

Філія - __________________ (зазначається повне найменування філії банку)

Зазначаються:

банківські реквізити та місцезнаходження банку/філії банку

ПОСАДА

________________  ПІБ

Управління фінансів райдержадміністрації

__________________________________

 

р/р_________ в ____________________

Код банку _______,

код ЄДРПОУ _____________.

Директор

__________________ ПІБ

Заступник голови

районної  ради                                                                      В.А. Тимошенко