ДАНІ про реагування Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області на звернення громадян

Додаток № 1

ДАНІ

Про реагування Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області на звернення громадян

№ пп Район Усього звернень, одиниць

Темп,

%

Порушення термінів, одиниць

Темп,

%

Повторні,

одиниць

Темп,

%

Питома вага повторних звернень у загальній кількості звернень,%  
   

серпень

2018 р.

серпень

2017 р.

серпень 2018 р. серпень 2017 р серпень 2018 р.

серпень

2017 р

серпень

2018 р.

серпень

2017 р

 
1. Ружинський 610 610 - - - - 11 - 122% 4,15 0,29  

Голови        

райдержадміністрації                                 Підпис існує                                                                                            Л.О.Біляк

 

Додаток № 2

ІНФОРМАЦІЯ

щодо організації роботи із зверненнями громадян в Ружинській районній державній адміністрації Житомирської області

за вересень 2018 року.

№ пп Район

Проведено колегій (засідань виконкому)

по звернен-нях (кіль-кість)

Заслухано звітів

(кількість)

Проведе-

но нав-чань з керівни-

ками і спеціа-лістами

(к-сть)

Наявність окремої кімнати (приміщен

ня) для прийому громадян і чи проводиться

там прийом

К-сть прийомів громадян в

райдержадміністрації (МВК)

К-сть виїзних прийомів громадян  

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

 

Сільських

(селищ-ного) голів

Керівни-

ків галу-

зевих служб

 
1. Ружинський 8 - 19 7 1 107 99 102 21 78 104  
                                 

Голови

райдержадміністрації                                                  Підпис існує                                                                         Л.О.Біляк

Print