ban 1

gerb

 

Звернення громадян

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутися до Ружинської районної державної адміністрації у такий спосіб:

  • надіслати письмове звернення поштою на адресу: 13601, смт. Ружин, вул.Бірюкова, 2 (кімната 38).

    Години роботи відділу:

    понеділок - четвер - з 8:45 до 18:00

    п’ятниця - з 9:00 до 17:00

  • викласти звернення усно та письмово на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації відповідно до графіку особистого прийому

                                                 Г РА Ф І К

особистого прийому громадян посадовими особами Ружинської районної державної адміністрації на 2019 рік

Голова районної державної адміністрації

Біляк Людмила Олександрівна  кожний вівторок та четвер щомісяця з 9.00 до 13.00

Керівник апарату районної державної адміністрації

Марущак Андрій Миколайович  кожний понеділок щомісяця з 9.00 до 13.00

 

 

 

Електронна форма для відправлення звернення

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Invalid Input
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Invalid Input

ДАНІ про реагування Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області на звернення громадян

Додаток № 1

ДАНІ

Про реагування Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області на звернення громадян

№ пп Район Усього звернень, одиниць

Темп,

%

Порушення термінів, одиниць

Темп,

%

Повторні,

одиниць

Темп,

%

Питома вага повторних звернень у загальній кількості звернень,%  
   

серпень

2018 р.

серпень

2017 р.

серпень 2018 р. серпень 2017 р серпень 2018 р.

серпень

2017 р

серпень

2018 р.

серпень

2017 р

 
1. Ружинський 610 610 - - - - 11 - 122% 4,15 0,29  

Голови        

райдержадміністрації                                 Підпис існує                                                                                            Л.О.Біляк

 

Додаток № 2

ІНФОРМАЦІЯ

щодо організації роботи із зверненнями громадян в Ружинській районній державній адміністрації Житомирської області

за вересень 2018 року.

№ пп Район

Проведено колегій (засідань виконкому)

по звернен-нях (кіль-кість)

Заслухано звітів

(кількість)

Проведе-

но нав-чань з керівни-

ками і спеціа-лістами

(к-сть)

Наявність окремої кімнати (приміщен

ня) для прийому громадян і чи проводиться

там прийом

К-сть прийомів громадян в

райдержадміністрації (МВК)

К-сть виїзних прийомів громадян  

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

 

Сільських

(селищ-ного) голів

Керівни-

ків галу-

зевих служб

 
1. Ружинський 8 - 19 7 1 107 99 102 21 78 104  
                                 

Голови

райдержадміністрації                                                  Підпис існує                                                                         Л.О.Біляк