Інформація Ружинської райдержадміністрації щодо організації роботи із зверненнями громадян станом на 30.07.2019

01.08.2019  № 02-16/

ІНФОРМАЦІЯ

Ружинської райдержадміністрації щодо організації роботи із зверненнями громадян станом на 30.07.2019

№ пп Район

Проведено колегій (засідань виконкому)

по звернен-нях (кіль-кість)

Заслухано звітів

(кількість)

Проведе-

но нав-чань з керівни-

ками і спеціа-лістами

(к-сть)

Наявність окремої кімнати (приміщен

ня) для прийому громадян і чи проводиться

там прийом

К-сть прийомів громадян в

райдержадміністрації (МВК)

К-сть виїзних прийомів громадян  

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

Перед-

бачено

графі-

ком

Фактич-

но про-ведено

Розгля-

нуто звернень

 

Сільських

(селищ-ного) голів

Керівни-

ків галу-

зевих служб

 
1. Ружинський 7 5 12 4 1 88 61 61 68 48 66  
                                 

Кутюк С.П.

Тел.3-16-35

 

Україна     

РУЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Бірюкова, 2смт.Ружин, Житомирська обл.. 13600 тел. (04138)3-16-35

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Код ЄДРПОУ 0453430

 

 

01.08.2019   № 02-16/

Обласна державна адміністрація

Відділ роботи із зверненнями

громадян

Районна державна адміністрація станом на 30.07.2019 надсилає інформацію про аналіз реагування на звернення громадян.

Назва району, міста

Загальна кількість звернень громадян, одиниць

Кількість відповідей на звернення громадян, наданих із порушенням встановлених законодавством термінів, одиниць

Кількість повторних звернень громадян, одиниць

Відповідний період

Темп зростання

(зменьшення) %

Відповідний період Темп зростан-ня (змень.)(збіль.) % Відповідний період

Темп зростання

(змень.)

(збіль.)  %

2019р.

липень

2018р. липень. 2019 р. 2018 р.

2019р

Січень-червень

2018р.

Січень-червень

Ружинський район

539

516

+104 %

-

-

-

24

8

+3 %

Керівник апарату

Райдержадміністрації                                                                             А.М.Марущак

Кутюк С.П.

Тел.3-16-35

Print