Роз’яснення щодо заповнення декларації

Порядок виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до п. 13 Примітки бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються у визначеному Кабінету Міністрів України порядку. Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 64 ”Про
виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру” установлено, що:

бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок;
зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності.

Зверніть увагу! Бланки декларації роздруковуються або копіюються виключно на папері формату А4.
Бланк повинен складатися виключно з 10 сторінок (включаючи примітку), не допускається ані зменшення, ані збільшення іх кількості.

Роз’яснення підготовлено сектором з питань запобігання та виявлення
корупції апарату обласної державної адміністрації
Завантажити Бланк Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Строки подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі — Закон) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Суб’єкти декларування — особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Слід зазначити, що вказані особи повинні декларувати не лише своє майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а й майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру членів сім’ї.

Змінами до Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, що набрали чинності 09.06.2013 року, коло осіб, які зобов’язані подавати декларації, доповнено суб’єктами декларування, які звільняються або іншими чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також тими, які вже звільнилися або іншим чином припинили таку діяльність.

Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня.

Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Особа, яка претендує на зайняття посади пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до призначення на відповідну посаду подає в установленому Законом порядку до місця проходження майбутньої роботи (служби) декларацію за минулий рік за встановленою Законом формою. При цьому слід зазначити, що відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації нею не зазначаються (Примітка 1 додатку до Закону).

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VI внесено зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). Його доповнено главою 13-А ”Адміністративні корупційні правопорушення”. За порушення вимог фінансового контролю Кодексом України про адміністративні
правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме:

глава 13-А ”Адміністративні корупційні правопорушення”
Стаття 1726 . Порушення вимог фінансового контролю

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
{Стаття 1726 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1261-VII від 13.05.2014}

Що робити державному службовцю, якщо члени його сім’ї відмовляються подавати інформацію про свої доходи?

Якщо один із членів сім’ї суб’єкта декларування відмовляється надати відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за звітний рік (наприклад, один із подружжя після розлучення), суб’єкт декларування повинен письмово повідомити про це свого безпосереднього керівника та пояснити ситуацію.

Відповідальність членів сім’ї декларанта за надання неповної інформації про свої доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру або відмову у наданні такої інформації законодавством не передбачена.

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Правила декларування майна, доходів, витраті зобов’язань фінансового характеру
Завантажити Правила декларування майна, доходів, витраті зобов’язань фінансового характеру

Методичні рекомендації запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

Загальні правила заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру
Завантажити Загальні правила заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Приклад заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Завантажити Приклад заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Окремо повідомляємо, що наведений працівниками сектору з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації приклад заповнення
декларації має лише роз’яснювальний, тобто інформаційний характер, і не встановлює
правових норм

Порядок оприлюднення відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Абзацом 1 частини першої статті 12 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” (далі — Закон) передбачено, що суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Абзац перший частини 2 статті 12 Закону визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України,
Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів — керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад
та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року.

У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом.

Зокрема, оприлюдненню підлягають:

загальні відомості про декларанта — прізвище, ім’я та по батькові декларанта та його посада (без зазначення серії та номера паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та місця проживання декларанта);
ступінь зв’язку, прізвище та ініціали членів сім’ї декларанта (без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків членів сім’ї декларанта або серії та номера паспорта);
відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом та членами його сім’ї;
відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї (з зазначенням їх загальної площі) та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним (без зазначення місця знаходження об’єкта);
відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї та витрати декларанта на їх придбання (користування);
відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та членів його сім’ї та витрати декларанта на придбання таких активів (без зазначення найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини);
відомості про фінансові зобов’язання декларанта і членів його сім’ї та інші їх витрати (без зазначення найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини).
Відповідно до абзацу другому частини 2 статті 12 Закону відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Слід звернути увагу, що Законом не встановлено певних вимог щодо форми оприлюднення відомостей зазначених у декларації.

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Кабінет Міністрів України постановою від 11 січня 2012 року № 16 ”Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” (із змінами і доповненнями) затвердив Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація), та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі — Порядок).

Порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та відомостей щодо відкриття такими особами валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі — валютний рахунок).

У Порядку зазначено, що декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 Порядку. Слід зазначити, що суб’єкти декларування, для яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи (наприклад депутати місцевих рад, для яких орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи або самозайняті чи безробітні депутати, а також депутати, які перебувають на пенсії) згідно з положеннями частини третьою статті 8 Закону України ”Про статус депутатів місцевих рад”, подають декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування разом з іншими документами щодо проведення спеціальної перевірки стосовно таких осіб. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 12 Закону відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідні юридичні особи публічного права ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання. Особи, зазначені в пункті 1 Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.

Відомості про відкриття валютного рахунка зберігаються в органах доходів і зборів, до яких вони подані, та використовуються під час проведення пеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених законом. Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту.

Міндоходів веде:
електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків;
облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому Мінфіном.

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Порядок перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Порядок перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться:

перевірка фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація);
перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;
Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.

Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.

У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, під час проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей має право одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію або копії необхідних документів щодо зазначених відомостей в межах своїх повноважень.

У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, письмово повідомляє про це спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб’єкт декларування.

Виявлення недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію з достовірними відомостями.

У такому разі декларація з достовірними відомостями підлягає оприлюдненню на заміну раніше оприлюдненої декларації у порядку,
встановленому цим Законом.

Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до закону.

Матеріал підготовлений сектором з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
носить інформаційний характер і не встановлює правових норм

Новини України

«За децентралізацією – майбутнє», – Петро Порошенко
Кількість адмінпослуг може скоротитися у 6 разів
Децентралізація має підтримуватися Конституцією
Нова грошова виплата для військовослужбовців
Призначення пільг залежатиме від доходів
Нормативно-правові документи
Розпорядження голови ОДА

Житомирський обласний контактний центр

0 800 301 025
Координаційний центр надання волонтерської допомоги
Телефонний довідник

Центр допомоги учасникам АТО

До уваги переселенців

Громадські обговорення кадрових призначень

Громадська рада

Гуманітарна рада

Очищення влади

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року
Регуляторна діяльність

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців

Дошка оголошень

Книга пам’яті героїв АТО

Книги пам’яті

Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів Житомирської області за січень-березень 2015 року
Державні закупівлі
Звіти
Річні плани закупівель
Оголошення про заплановані закупівлі
Адміністративні послуги
Департамент житлово-комунального господарства
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Погода 25.06.15, вдень
Погода у Житомирі
+25°
вологість: 46%
тиск: 743 мм
вітер: 4.2 м/с,
Погода у Кременчуці Погода у Мелітополі
Останні новини України та світу читати тут.
Телепрограма на сьогодні кабельне телебачення.
Фільми в кіно на KINOafisha.ua.
Погода в кожному куточку України на http://sinoptik.ua.
герб10014 м. Житомир,
майдан ім. С.П.Корольова, 1
Тел. (0412) 47-50-14
Тел./факс (0412) 47-50-75
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зворотній зв’язок
Архів новин
Карта сайту
Про сайт
Акредитація представників ЗМІ

Розробка та супровід сайту
WebLiana
bigmir)net
4232003

© Житомирська обласна державна адміністрація, 2014-2015
При використанні матеріалів, посилання на сайт обов’язкове.

PrintEmail