ban 1

gerb

 

  • На головну
  • Вакансії
  • УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу організаційно-контрольної роботи та загального діловодства апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу організаційно-контрольної роботи та загального діловодства апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Ру-жинської районної державної адміністрації Житомирської області

   19.10.2017         № 30-к

         

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» -  начальника відділу організаційно-контрольної роботи та загального діловодства апарату Ружинської  районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови
Посадові обов'язки

1.Координує роботу з питань організації контролю за дотриманням та виконанням управліннями та відділами райдержадміністрації, районними службами вимог документів органів влади вищого рівня та власних, віднесених до компетенції відділу.

2.Організовує розробку проектів    планів роботи райдер-жадміністрації та відділу. Забезпечує виконання планів роботи відділу.

3.Забезпечує інформування облдержадміністрації через відділ організаційної роботи апарату облдержадміністрації про основні заходи, що плануються провести у районі.

4.Створює, а у разі необхідності, очолює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів,  управлінь та інших служб для вивчення питань, які підлягають розгляду на засіданнях колегії та керівництвом адміністрації, а також виконує інші його доручення.

5.Надає методичну допомогу виконкомам місцевих рад. Інформує про цю роботу керівника апарату рай-держадміністрації.

6.Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.           

7.Здійснює організаційне забезпечення проведення нарад, інших заходів,  що проводяться головою райдержад-міністрації.

8.Розглядає заяви, листи і скарги, направлені на перевірку і вирішення у відділ.

9.Відповідає за ведення діловодства у райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.

10.Відповідає за своєчасне тиражування документів, що стосуються роботи райдержадміністрації та доведення їх до виконавців.

11.Контролює відправлення вихідної кореспонденції адресатам.

12.Контролює своєчасність розгляду звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації.

13.Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови та   керівника апарату райдержа-дміністрації.

Умови оплати праці Згідно зі штатним розписом апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області  посадовий оклад – 5000 грн., та виплати відповідно п.2 ст. 50 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначенічастиною третьоюабочетвертоюстатті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

 Строк подання документів: протягом 15 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби, до 08 листопада 2017 року включно.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 14 листопада 2017 року о 15:00, смт. Ружин, Житомирської області, вул. Бірюкова, 2, кабінет №31
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Федорович  Юлія Іванівна, (04138)31761, ruzorgviddil@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра

2 Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного  року.

3 Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів;

2

Прийняття ефектив-

них рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;

3 Управління організацією роботи - чітке бачення цілі (результату);

     
     

 

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства

- Конституція України
- Закон України«Про державну службу»
- Закон України«Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Головний спеціаліст
з питань персоналу апарату
райдержадміністарції
 
-Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
-Закону України «Про звернення громадян»;
-Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
-Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
-Постанова КМУ «Про затвердження Типової інструкції з діло-        водства у центральних органах виконавчої влади,  Раді міністрів   Автономної Республіки Крим,  місцевих органах виконавчої влади».
 
 
 
 
 
                                                      Ю.І.Федорович

          

       

PrintEmail