ban 1

gerb

 

  • На головну
  • Вакансії
  • УМОВИ проведення конкурсу на посаду категорії „В” - головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

УМОВИ проведення конкурсу на посаду категорії „В” - головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядження      голови

                                                                           Ружинської районної державної                                                                  адміністрації   Житомирської                                            області

                                    №

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду категорії „В” -  головного спеціаліста з питань  мобілізаційної та  режимно-секретної роботи апарату Ружинської районної державної адміністрації  Житомирської   області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки

     Головний спеціаліст з питань  мобілізаційної  та  режимно- секретної роботи апарату райдержадміністрації:

    - забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, кабінету Міністрів, інших органів державної влади з питань  мобілізаційної та  режимно – секретної роботи;

    - готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, інших організаційно – методичних документів в межах своєї компетентності;

    -розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення відповідних місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду;

    - готує документи для одержання райдержадміністрацією дозволу (ліцензії) на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

    - відповідає за облік і зберігання таємних документів та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності;

    - організовує та забезпечує роботу із секретного діловодства, порядок поводження з матеріальними носіями інформації, віднесеними до державної таємниці;

    - забезпечує виконання документів, що містять державну таємницю та для службового користування;

    - контролює та веде облік приписів на виконання секретних робіт згідно з формами допуску до державної таємниці;

     - здійснює контроль за виконанням вимог інструкцій, положень, правил, з питань додержання вимог секретності;

    - формує номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, за участю служби управління персоналом оформляє документи на

 допуск та доступ працівників до відомостей, що становлять  державну таємницю;

    - порушує перед головою райдержадміністрації питання щодо призначення службового розслідування за фактами розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації;

     - веде облік сейфів, у яких дозволено зберігати матеріальні носії секретної інформації, а також ключів від них, печаток і штампів;

     - проводить інструктаж осіб, допущених до робіт та документів, що містять державну таємницю, організовує  перевірку знання ними вимог режиму секретності;

     - розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо перепускного і всередині об’єктового режиму та контролює їх виконання;

      - виконує інші доручення керівництва районної державної адміністрації;

     -бере участь у розробці та контролює здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення;

    - бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;

    -організовує розробку мобілізаційного плану на особливий період.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3 200 грн.,   надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія
Інформація про строковість  чи без-строковість приз-начення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація особи, уповноваженої  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Термін прийняття документів – 20 календарних днів  з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

на офіційному сайті Національного агентства України з питаньдержавної служби. Термін подання документів до 14 серпня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

17серпня   2017 року, 15 00 год.,  за адресою:

13601, Житомирська область, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2  (2 поверх, кабінет №31 )

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає  додатковуінформацію з питань про-ведення конкурсу Федорович  Юлія Іванівна, (04138)31761, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Вища, ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи  
3.Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
1.Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем або освітнім ступенем – спеціаліст або магістр, відповідно до Наказу Служби безпеки України від 08.05.2015 року № 306.

2.Знання законодавства Конституція України, закони України: „Про державну службу”;  „Про запобігання корупції”, „Про кабінет Міністрів України”, „Про центральні органи виконавчої влади”, „Про адміністративні послуги”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю».
3.Професійні чи технічні знання Нормативно – правові акти, що регламентують діяльність районної державної адміністрації.
4.Спеціальний досвід роботи Стаж роботи не менше 1 року у сфері охорони державної таємниці, досвід роботи щодо управління персоналом.

5. Знання сучасних

інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
6. Особисті якості Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

 

 

PrintEmail