ban 1

gerb

 

  • На головну
  • Вакансії
  • УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста юридичного сектору апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста юридичного сектору апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області від

  06.03.2017   № 99       

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста  юридичного сектору апарату Ружинської районної державної адміністрації

Житомирської області

                                           Загальні умови
Посадові обов’язки

-        бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності РДА, правильного застосування законодавства;

-        приймає участь у підготовці проектів актів законодавства, договорів (контрактів), розгляді проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції;

-        проводить роботу з підготовки пропозицій завідувачу сектору щодо перегляду, внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність, нормативних актів РДА з метою приведення їх до норм чинного законодавства;

-        дає  консультації працівникам РДА;

-        надає необхідну правову допомогу працівникам РДА у виконанні завдань, доручень;

-        проводить правову експертизу розпорядчих актів виконкомів селищної та сільських рад та здійснює облік таких, що прийняті із порушенням законодавства, готує аналітичну довідку щодо дотримання вимог чинного законодавства при виданні рішень виконавчими комітетами місцевих рад по делегованим повноваженням;

-        бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, збереження державної власності, соціального захисту працівників РДА;

-        розглядає листи та заяви підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції РДА;

-        розробляє  та  бере участь у  розробленні  проектів розпоряджень голови РДА, в тому числі нормативно-правового характеру;

-        представляє інтереси РДА в  судах та інших органах;

-        організовує претензійну та позовну роботу;

-        аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами   перевірок,    ревізій,    інвентаризацій    дані статистичної   звітності,   що   характеризують   стан  дотримання законності органами виконавчої влади,  готує правові  висновки  за фактами  виявлених  правопорушень;

-        виконує інші доручення завідувача сектору.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка.

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

Термін прийняття документів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, до 23 березня 2017  року включно.

 
Дата, час і місце проведення конкурсу

28  березня 2017 року, 15:00 год. за адресою: 13601, Житомирська область, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2(2 поверх, кабінет № 28)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Федорович  Юлія Іванівна, (04138)31297, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1 Освіта

Вища, бакалавр або молодший бакалавр

2 Досвід роботи Не  потрібує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Вища, бакалавр або молодший бакалавр юридичного спрямування
2 Знання законодавства Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у сфері діяльності РДА; порядок підготовки проектів розпорядчих документів РДА; основи державного управління; порядок укладання та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
3 Професійні чи технічні знання відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів,  вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
4 Спеціальний досвід роботи

-

5 Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
11 Особистісні якості

1)відповідальність

2)системність і самостійність в роботі

3)уважність до деталей

4)наполегливість

5)креативність та ініціативність

6)орієнтація та саморозвиток

7)орієнтація та обслуговування

8)вміння працювати в стресових ситуаціях

       

 

PrintEmail