• На головну
  • Вакансії
  • Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії "Б" - завідувача юридичного сектору Ружинської райдержадміністрації

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії "Б" - завідувача юридичного сектору Ружинської райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області
06.06.2019 № 14-к
                                                                                                                  

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - завідувача юридичного сектору Ружинської

районної державної адміністрації

Житомирської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1)      бере участь у реалізації державної правової політики  в районній державній адміністрації;

2) забезпечує правильне застосування за-конодавства в апараті райдержадміністрації, інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законо-давства структурними підрозділами рай-держадміністрації;

3) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів з питань, що належать до компетенції рай-держадміністрації;

4) визначає, які розпорядження голови рай-держадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

5) аналізує матеріали, що надійшли від пра-воохоронних і контролюючих органів, ре-зультати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвен-таризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в діяльності райдержадміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

6) за дорученням голови райдержадмініст-рації, організовує роботу, пов’язану з укла-денням договорів, бере участь у їх підго-товці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, за без-печенні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за ная-вності погодження (візи) керівників заін-тересованих структурних підрозділів;

7) за дорученням голови райдержадмініст-рації представляє інтереси райдержадмі-ністрації в судах та інших органах;

8) організовує претензійну та позовну ро-боту, здійснює контроль за її проведенням;

9) надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо пра-вильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них зав-дань і функціональних обов’язків;

10) організовує інформаційно-довідкову ро-боту з питань законодавства, оперативно доводить до керівництва райдержадмініст-рації інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти; готує керівництву райдер-жадміністрації довідкові матеріали з питань законодавства;

11) за вказівкою голови райдержадмініст-рації, керівника апарату виконує інші до-ручення, які стосуються діяльності відділу та райдержадміністрації.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5600 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1)Копія паспорта громадянина України;

2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби,до якої додається резюме у довільній форм;.

3) письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія(копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18:00,

21 червня 2019 року,

за адресою: Житомирська область, смт. Ружин, вул. Бірюкова, 2, кабінет № 31

Місце, час та датапочатку проведення конкурсу

26 червня 2019 року, о 15.00,

Житомирська область, смт. Ружин, вул. Бірюкова, 2, кабінет № 31

Прізвище, ім’я та по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Федорович Юлія Іванівна, (04138) 3-17-61,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кваліфікаційні вимоги  
1. Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра юридичного напрямку  
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.  
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.  
Вимоги до компетентності  
Вимога Компоненти вимоги  
1. Вміння працювати з комп’ютером Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, MSAccess).  
2. Необхідні ділові якості

Вимогливість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем.

 
3. Необхідні особистісні якості

Ініціативність, дисциплінованість,

відповідальність.

 
Професійні знання  
Вимога Компоненти вимоги  
1. Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України“Про державну службу”;
Закону України“Про запобігання корупції”

 
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кодекс законів про працю України;

Цивільний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Господарський кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Закон України  «Про виконавче впровадження».

 
         

 

PrintEmail