Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії В

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

від 08.11.2018 № 35-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії В

провідного спеціаліста відділу організаційно-контрольної роботи та загального діловодства апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови
Посадові обов’язки

1.Відповідає за ведення діловодства за зверненнями громадян, веде комп’ютерну контрольно-довідкову картотеку.

2.Контролює своєчасність розгляду звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації.

3.Систематично аналізує кількість і характер письмових та усних звернень, роботу по їх розгляду й інформує про це керівника відділу, забезпечує оприлюднення таких відомостей в засобах масової інформації.

4.Взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, підвідомчими підприємствами та організаціями з питань роботи із зверненнями громадян.

5.Відповідає за підготовку та здачу звітів до обласної державної адміністрації про роботу із зверненнями громадян.

6.Готує матеріали, бере участь та веде протокол засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації.

7.Здійснює перевірки щодо виконання виконкомами органів місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади з питання забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.

8.Організовує роботу «Гарячої телефонної лінії» по розгляду звернень громадян.

9.Організовує виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації.

10.Відповідає за облік, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову та конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

11.Відповідає за щоденний звіт про надходження документів до райдержадміністрації.

12.Організовує роботу з документами з грифом «Для службового користування» та з грифом «Для службового користування, Літер «М».

13.Відповідає за організацію доступу до публічної інформації та здійснює контроль за строками виконання відповідних запитів.

14.Виконує інші доручення керівника апарату райдержадміністрації та начальника відділу.

Умови оплати праці посадовий оклад – 3500,00 грн., інші надбавки, доплати та премії – відповідно до ст.52 Закону України “Про державну службу”.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи подаються до 17:00, 23 листопада 2018 року,

за адресою: Житомирська область, смт. Ружин, вул. Бірюкова, 2, кабінет № 31

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 28 листопада 2018 року о 15:00,Житомирська область, смт. Ружин, вул. Бірюкова, 2, кабінет №31
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мамчур Ліна Федорівна, (04138) 3-17-61,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи Без досвіду
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);
2 Необхідні ділові якості

здатність концентруватись на деталях;

уміння працювати в команді;

оперативність;

вміння аргументовано доводити власну точку зору;

стресостійкість

3 Необхідні особистісні якості

дисциплінованість;

відповідальність;

наполегливість;

Професійні знання
1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»,

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

     
       

Головний спеціаліст

з питань персоналу                                                                           Л.Ф. Мамчур

Мамчур

                              

                                              

Print