Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Затверджено

Наказом заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Ружинської райдержадміністрації Житомирської області

від 09.10.2018 року №42/08

 

УМОВИ
проведення конкурсу на
зайняття вакантної посадидержавного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Загальні умови
Посадові обов'язки

1. Приймає заяви та документи на призначення усіх видів соціальної допомоги та житлових субсидії від громадян.

2. Проводить співбесіду з заявником з метою з’ясування обставин, в яких перебуває сім’я або особа, визначає право заявника на одержання всіх видів соціальної допомоги, визначає необхідність перевірки достовірної інформації, поданої у документах та призначення державної соціальної допомоги соціальним інспектором.

3. Реєструє прийняті заяву та документи у журналі реєстрації прийнятих документів для призначення всіх видів соціальної допомоги.

4. Готує запити до організацій – надавачів послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами,   до житлово – експлуатаційних організацій, сільських ( селищних) рад, на довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

5. Заносить особові справи до реєстру передачі особових справ.

6. Формує   електронні справи в ПК АСОПД / КОМТЕХ , ПК " Наш дім".                

7. Формує у паперовому вигляді особові справи з призначення всіх видів соціальної допомоги та субсидії

8. Готує відповідні довідки про одержання допомоги з ПК АСОПД / КОМТЕХ, ПК " Наш дім".

9. Готує документи для розгляду на комісії при райдержадміністрації.

10. Проводить інвентаризацію особових справ одержувачів допомог.

11. В установлені терміни розглядає звернення громадян і вживає відповідні заходи.

12. Співпрацює з житлово-комунальними підприємствами району щодо обміну необхідною інформацією.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., та інші виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Строково, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 – х річного віку основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначенічастиною третьоюабочетвертоюстатті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: протягом 15 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби, до 18.00 год. 24жовтня 2018 року включно. За адресою: смт. Ружин, Житомирської області, вул. Бірюкова, 2, кабінет №10.

Дата, час і місце проведення конкурсу 30 жовтня 2018 року о 10:00, смт. Ружин, Житомирської області, вул. Бірюкова, 2, кабінет №10
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осадча Оксана Михайлівна,

(04138)31804,

   е-mail: upsznruzhin@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Без вимог
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером рівень   досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом   MicrosoftOffice (Word, Excel,); навички роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі Інтернет.
2 Необхідні ділові якості

- уміння працювати в команді;

- стресостійкість;

-   оперативність.

3 Необхідні особистісні якості

- відповідальність;

- дисциплінованість;

- тактовність.

Професійні знання
1. Знання законодавства

-          Конституція України

-          Закон України «Про державну службу»

-          Закон України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про дежавну допомогу сім'ям зх дітьми».

- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам».

- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які мають право на пенсію та інвалідам».

- постанова КМУ «Про надання щомісячної аресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату ЖКП».

- Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКК медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

- Порядок призначення та надання населенню житлових субсидій.

- Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особом, які надають компенсаційні послуги.

Заступник начальника управління                              І.М.Мартинюк

 

Print