Умови проведення конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Ружинської районної державної адміністрації   Житомирської області

07.09.2018 № 13-к

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу культури і туризму Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови
Посадові обов’язки

Начальник відділу:

-         здійснює керівництво діяльністю відділу, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

-         забезпечує виконання покладених на відділ культури і туризму завдань щодо реалізації державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

-         керує розробкою проектів програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери відділу культури і туризму в районі;

-         здійснює аналіз стану і тенденції розвитку культури, виконання державних, обласних, районних програм діяльності відділу культури і туризму та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків;

-         планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, громадськими об’єднаннями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності відділу;                                                            

-         організовує роботу відповідно до плану роботи відділу, Регламенту та планів роботи райдержадміністрації;

-         забезпечує дотримання Інструкції з діловодства, трудової та виконавської дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку;

-         сприяє підвищенню професійної кваліфікації, ефективності роботи працівників відділу, їх стимулюванню та службовому зростанню у відповідності до вимог ЗУ «Про державну службу».

-         організовує розробку проектів планів роботи відділу та забезпечує їх виконання;

-         організовує розробку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу;

-         здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6500,00 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. №15 „Питання оплати праці працівників державних органів”, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються за адресою:

м. Житомир, майдан імені С. П. Корольова,1, каб.216

до 18 год. 15 хв. 26 вересня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

02 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв.,

м. Житомир, майдан імені С. П. Корольова, 1, каб.216

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бугайова Людмила Євгенівна,

Сікан Ірина Анатоліївна

тел: 0412 (47-50-77)  

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта

Вища; ступінь вищої освіти не нижче магістра

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

досвід роботи з офісним пакетом MicrosoftOffice (Word, Excel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2

Необхідні

ділові якості

лідерські якості;

уміння працювати в команді;

вміння аргументовано доводити власну точку зору

3 Необхідні особистісні якості

відповідальність;

дисциплінованість;

ініціативність

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України „Про державну службу”;

Закону України „Про запобігання корупції”

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України „Про культуру”;

Закону України „Про охорону культурної спадщини”;

Закону України „Про туризм”;

Закону України „Про музеї та музейну справу”

         

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.М. Марущак

PrintEmail