УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

Затверджено

Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Ружинської райдержадміністрації Житомирської області

від 08.06.2018 року 21/ 08

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «В»

головний спеціаліста по контролю за нарахуванням та призначенням пенсій

відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Ружинської районної державної адміністрації Житомирської областіна період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

 

Загальні умови
Посадові обов'язки

1. Забезпечує діяльність комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;    

2. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

3. Займається оформленням документів на видачу одноразової матеріальної допомоги інвалідам;

4. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

5. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

6.забезпечує якісне складання звітності, правдивої та неупередженої інформації, а також подання їх в установленому порядку до відповідних органів;

7.виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Умови оплати праці Згідно зі штатним розписом управління праці та соціального захисту населення Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця, премія (за наявності економії фонду оплати праці)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: протягом 15 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби, до 26 червня 2018 року включно.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 03 липня 2018 року о 11:00, смт. Ружин, Житомирської області, вул. Бірюкова, 2, кабінет №10
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осадча Оксана Михайлівна, (04138)31804,

е-mail: oom19071986@ ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Без вимог
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет тощо
2 Необхідні ділові якості

- діалогове спілкування (письмове і усне)

- ділове спілкування.

3 Необхідні особистісні якості

- відповідальність;

- наполегливість;

- уважність до деталей.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства

-         Конституція України

-         Закон України «Про державну службу»

-         Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про звернення громадян»

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»

- Закон України « Про захист персональних даних»

-Закон України « Про поховання та похоронну справу»

-Постанова « Про затвердження порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

-Постанова « Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»

Головний спеціаліст з питань                                       О.М.Осадча

персоналу – юрисконсульт                                

         

PrintEmail