• На головну
 • Центр надання адміністративних послуг
 • Дана добірка розроблена для заявників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою сприяння правової обізнаності населення та доведення до широкого кола громадськості інформації щодо законодавчих нововведень у цій сфе

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АДРЕСА: вул. Бірюкова,2 смт.Ружин
ФАКС: 8 (04138) 3-01-51
ЕЛЕКТРОННА ПОЧТА : ruztsnap@ukr.net
ГРАФІК ПРИЙОМУ СУБ’ЄКТІВ ЗВЕРНЕНЬ У ЦЕНТРІ:
ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР – з 8.45 до 18.00 год.
ВІВТОРОК — з 8.45 до 20.00 год.
П'ЯТНИЦЯ - з 9.00 до 17.00 год.
ЦЕНТР ПРАЦЮЄ БЕЗ ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ

Хмельницька Тетяна Іванівна - начальник Центру надання адміністративних послуг  
            Виноград  Тетяна Сергіївна - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 
            Кропивницька Олена Анатоліївна  - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 

 

 

Дана добірка розроблена для заявників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою сприяння правової обізнаності населення та доведення до широкого кола громадськості інформації щодо законодавчих нововведень у цій сфе

 

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області

Управління державної реєстрації

Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

   

                                                                                                          

Добірка для заявників у сфері державної реєстрації нерухомості

Житомир 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

на нараді відділу взаємодії з суб’єктами державної                 

реєстрації та підвищення кваліфікації державних               

реєстраторів Управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції

у Житомирській області

ПРОТОКОЛ № 3 від 31 березня 2017 року

                                                                                       ­­­

Дана добірка розроблена для заявників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою сприяння правової обізнаності населення та доведення до широкого кола громадськості інформації щодо законодавчих нововведень у цій сфері та призначена для розміщення на інформаційних стендах

 

Неможливо переоцінити поняття та значення права власності на об’єкти нерухомого майна у теперішній час. Майнове право є об'єктом гарантій і обмежень, які передбачені Конституцією України. Державна реєстрація прав на нерухоме майно є важливим чинником гарантування і захисту прав власників, забезпечує офіційне визнання і юридичне закріплення державою прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно.

Право власності та інші речові права на нерухомі речі (володіння, користування, право господарського відання, право постійного користування та оренди земельної ділянки, іпотеки, довірчого управління майном та ін.) обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають обов’язковій державній реєстрації.                                                                         

Стали власником нерухомості?

Як зареєструвати своє речове право?

Куди звертатися?

 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

 

 

 СЛІД ЗНАТИ !!! 

       

 

Запис про державну реєстрацію внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) гарантує ваше право на власність.

Звернутись із заявою щодо реєстрації прав на нерухомість можна:

 • до органів місцевого самоврядування, а саме виконавчих комітетів місцевих рад (міської, сільської, селищної);
 • до районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
 • нотаріусів;
 • до центрів надання адміністративних послуг (фронт-офісів);
 • акредитованих суб’єктів державної реєстрації.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

 

 

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав подаються такі документи:

 • заява, оформлена за допомогою програмних засобів веденняДержавного реєстру прав;
 • документ, що посвідчує особу заявника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (у разі звільнення від сплати – документ, що підтверджує звільнення від сплати адміністративного збору);
 • правовстановлюючі документи (договори, свідоцтва, акти державних органів, рішення судів тощо).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ та ІНШИХПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХНЕСЕ ЗАЯВНИК.

 

Якщо документи подані в повному обсязі та відповідають законодавству,державний реєстратор:

 

                       1) приймає рішення про державну реєстрацію;     

           2) відкриває розділ та/або внесення до відкритого розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав;

           3) формує витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником (видаєтьсяна вимогу заявника в паперовій формі з підписом та печаткою реєстратора).

СЛІД ЗНАТИ!!!Під час проведення державної реєстрації права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрації проводить також державну реєстрацію права власності на такі земельні ділянки без подання відповідної заяви державними органами, які передають земельні ділянки у власність або у користування.        

Підстави для відмови (зупинення) в державній реєстрації прав
Чому можуть сказати   НІ ?
 

    

           
   
неповний або неналежний пакет документів
 
 
майно має зареєстровані обтяження
 
 
   
майно не підлягає державній реєстрації
 
 
заява подана неналежною особою
 
 
 
майно, яке Ви плануєте зареєструвати вперше, вже зареєстровано
 
 
заяву подано не до нотаріуса, який вчинив нотаріальну дію щодо майна
 
 
 
 
не встигли подати всі документи вчасно або протягом 30 робочих днів не усунули обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
 

 

 

                                                            

Необхідні документи для державної реєстрації

новозбудованого об’єкта

нерухомого майна

 

До основного пакету документів для державної реєстрації прав власності додатково подаються:

 • документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів;
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

    

           Бажаєте зареєструвати зміну цільового призначення земельної ділянки?

           Для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, Вам необхідно знати наступне:

Цільове призначення земельної ділянки – це використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради  Автономної  Республіки Крим,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим

та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення.

 

ДО ВІДОМА!!!У разі зміни цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності користувачі або зацікавлені особи мають звернутися до органу виконавчої влади або місцевої державної адміністрації за дозволом на розробку проекту землеустрою щодо її відведення.

У разі зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності власнику не потрібно отримувати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки.

 

 

 

 

 

 

 

Внесення змін до записів Державного реєстру прав

 

 • Відбулася зміна відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміна його технічних характеристик, ідентифікаційних даних власника нерухомості, визначення часток у праві спільної власності?                                                                    

                                                                         Бажаєте узаконити такі зміни?

 

 • Виявили технічну помилкув документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав?

 

                                                 Бажаєте внести зміни у такі записи?

 • Що необхідно…

 

ЗНАТИ, що такі відомості вносяться до Державного реєстру прав відповідно до законодавства поза процедурою державної реєстрації прав. В такому випадку подаються наступні документи:

Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції

об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки до основного пакету документів додатково подаються:

       
     
   
 

 

 
   

 

  Реконструкція– перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

 

Порядок отримання інформації (довідки) з Державного реєстру прав

Інформація з Державного реєстру прав надається для фізичних та юридичних осіб за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового правав електронній абопаперовій формі.Інформація з Державного реєстру прав у паперовійабо електронній формі має однакову юридичну силу.

Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі необхідно:

 • Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки  
 • Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред'являється)
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного зборуза надання інформації з Державного реєстру прав (у разі звільнення від сплати – не подається)

ПРИМІТКА. Документи подаються та отримуються особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу. Уповноважена особа повинна мати також оригінал документа, який підтверджує іі повноваження.

Для отримання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі необхідно:

 • зареєструватися на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації  у банківських системах «Bank ID» https://kap.minjust.gov.ua

         BankID - спосіб електронної ідентифікації громадян через українські

                   банки для надання адміністративних послуг через Інтернет.

Строки державної реєстрації та справляння адміністративного збору.

 

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень.

Розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з січня 2017 року становлять:

п/п

Види адміністративного збору

Строки проведення державної реєстрації/

надання інформації

Розміри

адміністративного збору

Розмір грн
1 За державну реєстрацію права власності
1.1 за державну реєстрацію права власності

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб 160
1.2 за державну реєстрацію права власності

у строк

2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600
1.3 за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 3200
1.4 за державну реєстрацію права власності у строк 2 години 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 8000
2 За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80
2.2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочі дні 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800
2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600
2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 4000
3 За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
3.1 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

у строк, що не перевищує

2 робочих дні

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

80

4 За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій
4.1 за державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії невідкладно після завершення нотаріальної дії 0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб 160
5

За внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому

числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

5.1 за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 60
6 За отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
6.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 40
6.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20
6.3. отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 60

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір

 • не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір

 • підлягає поверненню.

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі виявлення факту незаконної перереєстрації майна (найближчим часом це буде легко зробити за допомогою системи SMS-сповіщення, завдяки їй законний власник отримає інформацію про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються без його відома) звертаються:

по – перше:

- до правоохоронних органів

по- друге :

- до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія).

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!! Що при оформленні скарги, яку подають на розгляд до Комісії необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

За результатом розгляду скарги

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня

прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

 

Повернення коштів

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а саме Головним управлінням юстиції Міністерства  юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві і Севастополі, у разі якщо надходження до бюджету справлялись за кодами класифікації доходів бюджету:

 

 

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

Для отримання подання заявником подається заява до відповідного головного територіального управління юстиції яка повинна містити:

 • причини повернення коштів з бюджету;
 • найменування платника (суб’єкта господарювання);
 • код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи;
 • номер контактного телефону;
 • сума платежу, що підлягає поверненню;
 • дата та номер документа про переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету;
 • спосіб перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів.

 

Заява подається (направляється) разом з копією документа про переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету (квитанція банку, платіжне доручення із відміткою банку).