ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АДРЕСА: вул. Бірюкова,2 смт.Ружин
ФАКС: 8 (04138) 3-01-51
ЕЛЕКТРОННА ПОЧТА : ruztsnap@ukr.net
ГРАФІК ПРИЙОМУ СУБ’ЄКТІВ ЗВЕРНЕНЬ У ЦЕНТРІ:
ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР – з 8.45 до 18.00 год.
ВІВТОРОК — з 8.45 до 20.00 год.
П'ЯТНИЦЯ - з 9.00 до 17.00 год.
ЦЕНТР ПРАЦЮЄ БЕЗ ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ

Хмельницька Тетяна Іванівна - начальник Центру надання адміністративних послуг  
            Виноград  Тетяна Сергіївна - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 
            Кропивницька Олена Анатоліївна  - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 

 

 

Зразок протоколу установчих зборів засновників громадської організації

Типовий зразок

ПРОТОКОЛ

установчих зборів засновників громадської організації «_____________»[1]

«___»______________2016 року                                                                           м. __________

Присутні з правом голосу[2]:

1.        

2.

3.        

Запрошена особа[3]:

1.        

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається)[4].

ПОРЯДОК ДЕННИЙ[5]:

 

1.         Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря зборів.

2.         Прийняття рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності та місцезнаходження.

3.         Прийняття рішення про визначення повного та скороченого найменування громадської організації[6].

4.         Прийняття рішення про затвердження Статуту громадської організації.

5.         Прийняття рішення щодо обрання керівника організації, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого Статуту.

6.         Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:


1.
По першому питанню порядку денного

Слухали:

ПІП, який (-а) запропонував (-а) обрати Головуючим Установчих зборів засновників ПІП, Секретарем - ПІП.

Виступили:

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІП.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

обрати Головуючим Установчих зборів засновників ПІП, Секретарем – ПІП.

2. По другому питанню порядку денного

Слухали:

ПІП, який (-а) запропонував (-а) утворити громадську організацію, основною метою діяльності якої є _____________________________________________________________.

Місцезнаходженням організації було запропоновано визначити адресу:______________________________________________________________________.[7]

Виступили:

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІП.

Голосували:

6 - «за»;

0 -«проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

утворити Громадську організацію, основною метою діяльності якої є _________________.

Місцезнаходженням організації вважати:

3. По третьому питанню порядку денного

Слухали:

ПІП, яка запропонувала крім основного найменування громадського об'єднання українською мовою мати скорочене, та так само мати повне і скорочене англійською мовою[8]. Відповідно вона запропонувала визначити найменування громадського об'єднання наступним чином:

Повне найменування - __________.

Скорочене найменування - ГО __________.

Повне найменування англійською мовою - __________.

Скорочене найменування англійською мовою  - __________.

Виступили:

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІП.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити наступні найменування громадської організації:

Повне найменування - __________.

Скорочене найменування - ГО __________.

Повне найменування англійською мовою - __________.

Скорочене найменування англійською мовою  - __________.

  1. По четвертому питанню порядку денного

Слухали:

ПІП, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект Статуту громадської організації «____________» і після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа організації.

 

Виступили:

ПІП, який зазначив, що проект Статуту ГО «___________» на його думку цілком логічний і обґрунтований, тому його можна приймати в цілому без особливих поправок. Зауважень до нього немає.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

затвердити Статут громадської організації «___________».

5. По пятому питанню порядку денного

Слухали:

ПІП, який запропонував обрати керівником організації[9]  ГО «_____________» ПІП.

Виступили:

ПІП, який запропонував обрати до складу Правління ГО[10] «______________» ПІП, ПІП….

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

обрати у складі:

Голова Організації ГО «_________»  ПІП;

членами Правління ГО «_________» ПІП, ПІП, ПІП ...

 

6. По шостому питанню порядку денного[11]:

Слухали:

ПІП, який запропонував обрати ПІП особою, яка матиме право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

Виступили:

ПІП, який підтримав висунуту кандидатуру.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити ПІП особою, яка матиме право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

Протокол № 1 установчих зборів засновників громадської організації «__________» складено у двох примірниках.

 

Невід’ємною частиною Протоколу № 1 Установчих зборів засновників громадської організації «__________» є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації «___________»  (Додаток 1).

Підписи:

Голова установчих зборів                                                 ___________________________  ПІБ

Секретар установчих зборів                                             ___________________________ ПІБ

Додаток до протоколу

установчих зборів засновників

громадської організації «____»

   від «___» ___________2016 року

 

 

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників

громадської організації «_________»

 

п/п Прізвище, ім'я та по батькові особи Дата народження Для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює Особистий підпис
 
 

 

Підписи:

Головуючий установчих зборів      ___________________________  ПІБ.

Секретар установчих зборів    ________________________________ПІБ.


[1] Зазначається власна назва організації

[2] Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання» кількість засновників громадської організації має бути не менше 2 осіб.

[3] За бажанням ініціативної групи на установчі збори можуть бути запрошені окремі особи.

[4] Вимоги до оформлення реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах, визначені ч. 11 ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання».

[5]У протоколі Установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання.

ВАЖЛИВО: особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.

[6] Згідно ст. 10 Закону України «Про громадські об’єднання» громадська організація має право на повне та скорочене найменування.

[7] Згідно ч. 1 ст. 93 ЦК України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

[8]Вимоги:

  • складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка");
  • викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини;
  • власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань;
  • власна назва громадського об'єднання не може містити:

-                     найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

-                      власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

-                      інші позначення, використання яких обмежено законом;

-                      слова "державний", "комунальний" та похідні від них

  • власна назва може містити:

-                      інформацію про статус громадського об’єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та/або про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо);

-                      ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Використання власної назви навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання можливе лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

[9] Назва посади керівника є довільною (наприклад, Голова Правління, Голова Організації, Директор, Виконавчий Директор, Президент тощо) та визначається Статутом Організації. Питання кількісного складу Правління визначається Статутом.

[10] Назва та кількісний склад інших органів управління визначається Статутом.

[11] У випадку відсутності особи на Установчих зборах, необхідна письмова згода у довільній формі бути такою особою. У випадку, якщо особа присутня, такої згоди не потрібно. Особа повинна бути в реєстрі присутніх.