ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АДРЕСА: вул. Бірюкова,2 смт.Ружин
ФАКС: 8 (04138) 3-01-51
ЕЛЕКТРОННА ПОЧТА : ruztsnap@ukr.net
ГРАФІК ПРИЙОМУ СУБ’ЄКТІВ ЗВЕРНЕНЬ У ЦЕНТРІ:
ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР – з 8.45 до 18.00 год.
ВІВТОРОК — з 8.45 до 20.00 год.
П'ЯТНИЦЯ - з 9.00 до 17.00 год.
ЦЕНТР ПРАЦЮЄ БЕЗ ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ

Хмельницька Тетяна Іванівна - начальник Центру надання адміністративних послуг  
            Виноград  Тетяна Сергіївна - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 
            Кропивницька Олена Анатоліївна  - адміністратор Центру надання адміністративних послуг 

 

 

Добірка для заявників у сфері державної реєстрації громадських об’єднань та профспілок (у новій редакції)

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області 
Управління державної реєстрації
Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації

Добірка для заявників у сфері державної реєстрації громадських об’єднань та профспілок (у новій редакції)

Житомир

2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на нараді відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

 

ПРОТОКОЛ № 3 від 31.03.2017

у новій редакції ПРОТОКОЛ № 1 від 17.01.2018

Дана добірка розроблена для заявників у сфері державної реєстрації громадських формувань з метою сприяння правової обізнаності населення та доведення до широкого кола громадськості інформації щодо законодавчих нововведень у цій сфері та призначена для розміщення на інформаційних стендах

 


Як зареєструвати громадську організацію

   або громадську спілку

(зі статусом юридичної особи)

 

 

Подай документи

 

 

Отримай відповідь

 
 

 

- Яка вартість державної реєстрації громадського об’єднання???

 

- Реєстрація проводиться БЕЗКОШТОВНО.

 

 

 

 

 

- Скільки треба чекати?

 

- 3 робочі дні з дня подачі документів

 

                            

-         Які вимоги до найменування      

громадського об’єднання ?

- Дуже прості

 
   

 

 

                   
   
     
     
         
 
     
 
 
 
 

     ВЛАСНА НАЗВА громадського об'єднання МОЖЕ МІСТИТИ

 

v  інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяча", "молодіжна", "всеукраїнська") та/або про її вид ("екологічна", "правозахисна" тощо)

v  містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом

 

 

!!! Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, конференції, загальних зборів тощо.

!!! Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації. Забороняється використання його найменування фізичними та юридичними особами, які не належать до цього об'єднання, без згоди такого об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього об'єднання.

 

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ або БЕЗ ТАКОГО СТАТУСУ.

 

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Якщомаєтенаметіздійснюватидіяльність, пов’язанузгрошима, тобтоматирахунокубанку, матипечатку, отримуватикошти, витрачатикудисьгрошівідіменіцієїорганізації, товам «потрібен» статусюридичноїособи.

Якщожуваснемаєнаметіопераційзгрошима, – натомість ви бажаєтепроводитимирнізібрання, організовуватизустрічідрузів, які, наприклад, люблятьчитатикласику, абозахоплюютьсямистецтвоміобговорюютьстильбароко, товам «непотрібен» статусюридичноїособи. Виможетеспокійноорганізовуватитакілекторії, публічнідискусіїітакдалі. Тобтовсвоїхправахгромадськеоб'єднання – щозістатусомюридичноїособи, абобезтакогостатусуфактичноневідрізняються. Єдинарізниця – можливістьоперуватигрошима. Отже, всецевиповинні з’яcувати на перших установчихзборах.

 
     

ОТЖЕ !!!

 

  Громадське об'єднання БЕЗ статусу юридичної особи
МОЖЕ НЕ  МОЖЕ

v  подавати звернення, скарги, пропозиції

v  організовувати мітинги

v  бути членом громадських рад, інших консультаційних органів

v  проводити акції, виставки, навчальні заходи

v  поширювати інформацію про свою діяльність

v  мати свій статут

v  прийняти рішення про обрання керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту

¨      бути учасником цивільно-правових відносин

¨      створювати відокремлені підрозділи

¨      засновувати ЗМІ

¨      мати зареєстровану символіку

¨      мати банківський рахунок

¨      вести фінансову документацію та звітувати до відповідних органів державної влади

 

Як зареєструвати громадське об'єднання

   (без статусу юридичної особи)

 

 

 

                 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
   
 

 

 

Отримай відповідь
 

                  

 

 

 

 
   

 

 

         
   

     Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації

(Головного територіального управління юстиції

у Житомирській області) або фронт-офісу приймає заяву

та документи в паперовій формі за описом, сформованим 

за допомогою програмних засобів  ведення ЄДР, 

примірник якого в день надходження заяви, видається

заявнику з відміткою про дату їх отримання та унікальним

кодом доступу до результатів надання адміністративних

послуг.

Під результатом надання адміністративних послуг

розуміється:

1. Внесення відповідного запису до ЄДР.

2. Рішення про проведення державної реєстрації.

3. Виписка з ЄДР.

4. Рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації із

зазначенням виключного переліку підстав для відмови

        Результати надання адміністративної послуги у сфері

Державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються

на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за

кодом доступу.

       За бажанням заявника з ЄДР надається виписка у паперовій

формі з проставленням підпису та печатки– у разі подання заяви про

державну реєстрацію у паперовій формі.

       У разі відмови у державній реєстрації документи, подані

для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються

поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного

робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх

повернення.

Результат надання адміністративної послуги розміщується на порталі електронних сервісів за наступним посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).  

!!! Слід відмітити, що

у разі втрати опису

(в якому зазначено унікальний код) у заявника буде відсутня можливість переглянути та роздрукувати результат розгляду документів.

 
             

 

 

 

Відомості у поданих для державної реєстрації документах не повинні суперечити один одному.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

 

Як зареєструвати зміни до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи?

Отримай відповідь
 

 

 

             Який строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи ?

           Державна реєстрація змін проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

 

           Строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

 

           Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

 

           Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

 

          

 

           Щодо оплати державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи

 

 

 

 

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою), сплачується адміністративний збір у розмірі                  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

         За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадські об’єднання, які є юридичними особами може бути проведена за бажанням заявника у скорочені строки у разі внесення ним додатково до адміністративного зборувідповідної плати:

- у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох робочих днів;

- у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом 24-х годин після надходження документів.

         Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.*

* Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на 01 січня 2017 року у розмірі 1600 гривень.

 

       Законодавчо закріплено звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у зв’язку з внесенням змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами !!!

 

 

 

 

     
 

        

         Які документи необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи?

   
  Державна реєстрація припинення громадського об’єднання (зі статусом юридичної особи) відбувається в 2 етапи
 

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання (зі статусом юридичної особи) в результаті його реорганізації (поділу, злиття, приєднання)

 

 

Державна реєстрація припинення громадського

об’єднання

(без статусу юридичної особи)

 

 

 

       Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

 

         Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

     Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

   Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

 

 

 

Щодо реєстрації змін до відомостей

про професійну спілку

 

 

 

Щодо реєстрації рішення про припинення професійної спілки

 

Розміри оплати адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру

 

п/п

Назва адміністративної послуги**

Розмір реєстраційного збору

за Законом

Розмір, грн. *
За надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
1 надання виписки для проставлення апостилю в паперовій формі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90,00
2 надання витягу в паперовій формі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90,00
3 надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 120,00
4 надання витягу в електронній формі 75 % від 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 70,00
5 надання відповідного документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі 75 % від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90,00
За проведення  реєстраційних дій щодо громадських формувань
1 державну реєстрацію політичної партії 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 250 000,00
2 державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; 0,28 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 490,00
3 державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки; 0,14  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 250,00
4 державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки; 0,07  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 120,00
5 державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об'єднання організації роботодавців; 0,06  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 110,00
6 державну реєстрацію змін до відомостей про структурні утворення політичних партій, творчої спілки, організації роботодавців з правом юридичної особи 0,3  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 530,00
7 державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання  0,1  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 180,00

*Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року (1762,00 грн.), в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

            ** За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою статті 36Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами може бути проведена за бажанням заявника у скорочені строки у разі внесення ним додатково до адміністративного зборувідповідної плати:

1) У подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:
 
 - протягом двох робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 - протягом семи робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
- протягом десяти робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
- протягом двадцяти робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 
2) у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - протягом 24-х годин – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 - протягом п’яти робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
- протягом семи робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
- протягом п’ятнадцяти   робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

3) у десятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію – за проведення протягом п’ятнадцяти робочих днів державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію як юридичну особу.

 

 

Адміністративний збір

НЕ справляється:

 

- за державну реєстрацію змін до відомостей  щодо обласних, регіональних, місцевих та первиннихпрофесійних спілок, їх організацій та об'єднань, організаційних ланок Всеукраїнських професійних спілок;

- за державну реєстрацію змін до інформації про здійснення зв'язку з громадським формувань;

- за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

- за державну реєстрацію змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк визначений цими законами;

- за державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об'єднання, професійної спілки, їх організацій або об'єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об'єднань.

 

 

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.