ban 1

gerb

 

Аналіз регуляторнего впливу до проекту розпорядження

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни» (із змінами), розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 11.06.2010 №156 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Житомирській області 01.07.2010 року за № 23/1018 з метою  визначення середньої вартості ритуальних послуг для проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження «Про визначення середньої вартості ритуальних послуг для проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги  та особливі трудові  заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни” (далі – Проект розпорядження) розроблено управлінням праці та соціального захисту населення Ружинської районної державної адміністрації, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни» (із змінами), розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 11.06.2010 № 156 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Житомирській області 01.07.2010 року за № 23/1018.

Нормативно-правовий акт розроблений з метою впорядкування питання відшкодування витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок коштів обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради про обласний бюджет на бюджетний період 2015 року та забезпечення ефективного використання коштів з обласного бюджету.

 

  1. Цілі ( мета ) державного регулювання

Ціль розпорядження — відшкодування витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативні способи досягнення визначених цілей відсутні.

  1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Розробка Проекту розпорядження здійснюється за принципами: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки.

Дія регуляторного акта поширюється на Ружинський район Житомирської області. Регуляторний акт доводиться до відома учасників відносин шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ружинської районної державної адміністрації (ruzhin.ltd.ua)  та в районній газеті “Ружинська земля».

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження в дію Проекту розпорядження дозволить впорядкувати питання відшкодування витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Виконання розпорядження дасть можливість здійснювати відшкодування витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

  1. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Проекту розпорядження необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку втратою чинності Постанови Кабінету Міністрів України  від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих загиблих осіб які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

  1. Показники результативності регуляторного акта

Виконання вимог Проекту розпорядження не потребує додаткових грошових витрат.

Поінформованість суб’єктів господарювання з Проектом розпорядження забезпечується його офіційним оприлюдненням на веб-сайті Ружинської районної державної адміністрації (ruzhin.ltd.ua) та в районній газеті «Ружинська земля».

 

8.1. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта

Фінансування витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та  інвалідів війни буде проводитися за рахунок коштів обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради про обласний бюджет.

8.2. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових коштів, пов’язаних з дією акта.

Відповідно до чинного законодавства  надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових коштів, пов’язаних з дією акта не передбачено.

Розмір надходжень є непередбачуваним.

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на основі статистичних даних та згідно із вимогами   Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

базове відстеження буде здійснено у 2016 році. Повторне відстеження буде проведено у 2017 році, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом.