ban 1

gerb

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження

голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області «Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження «Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

  1. Проблема, яку планується розв’язати

Статтею 134 Земельного кодексу України встановлено обов’язковість продажу земельних ділянок державної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

Продаж земельних ділянок, зокрема державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах (земельних торгах) здійснюється у порядку, встановленому главою 21 Земельного кодексу України.

Так, підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.

Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, — відповідно до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 за № 1655/21967.

Зазначений Порядок визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується організатором земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.

         Можливість фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів у Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області, як організатора земельних торгів відсутня.

         В той же час, частиною п’ятою статті 136 Земельного кодексу України визначено, що фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Проте, процедура конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, у разі, якщо фінансування відповідних послуг здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів, законодавчо не визначена.

Проект розпорядження голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області «Про затвердження Порядку проведення конкурсів з відбору виконавців робіт (послуг) із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів» розроблений з метою вирішення питання щодо визначення процедури конкурсного відбору відповідних виконавців робіт (послуг) на конкурентних засадах, у разі, якщо фінансування відповідних послуг здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

  1. Цілі регулювання

 

Цілями регулювання є:

визначення процедури конкурсного відбору виконавців робіт (послуг) із землеустрою, оцінки земель (проведення нормативної або експертної грошової оцінки земельних ділянок) та земельних торгів на конкурентних засадах у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів;

створення конкурентного середовища, запобігання проявам корупції, розвиток добросовісної конкуренції у процесі підготовки лотів до проведення земельних торгів за рахунок коштів виконавця земельних торгів;

реалізація повноважень Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області, як організатора земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію) за рахунок коштів виконавця земельних торгів;

реалізація механізму продажу земельних ділянок державної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

Можливі

способи

досягнення

цілей

 

Оцінка способу

 

Причини відмови від

альтернативного способу/аргументи

щодо переваги обраного способу

Залишення

чинного

регулювання

без змін

частково забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

не повністю відповідає потребам у вирішені проблеми.

 не відповідає принципу

послідовності регуляторної

діяльності;

суперечливість, наявність прогалин у правовому регулюванні земельних відносин і відсутність дієвих механізмів реалізації повноважень з порушеного питання;

проблема не розв’язується.

Обраний

спосіб

(прийняття запропонованого регуляторного акта)

забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи

кількості нормативно-правових актів з одного питання.

відповідає принципам державної регуляторної політики;

забезпечує досягнення визначених цілей;

визначає єдиний, зрозумілий та відкритий організаційно-правовий механізм реалізації діючого законодавства з порушеного питання;

нівелює можливість зловживань

Тобто, альтернативних способів досягнення встановлених цілей не існує.

Правове регулювання ґрунтується на підставі Земельного кодексу України, Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказам Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 за № 1655/21967.

 

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується прийняти розпорядження голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області «Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації».

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Порядку проведення конкурсів з відбору виконавців робіт (послуг) із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів, який визначає процедуру конкурсного відбору відповідних виконавців робіт (послуг) на конкурентних засадах, який буде застосовуватись (організатором земельних торгів) у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію) на земельних торгах у разі, якщо фінансування відповідних робіт (послуг) здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття розпорядження «Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації» створить правовий механізм конкурсного відбору виконавців відповідних робіт (послуг) на конкурентних засадах, у разі, якщо фінансування відповідних робіт (послуг) здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів та забезпечить досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу, можливість їх досягнення, у разі прийняття зазначеного регуляторного акту є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою прийняття даного регуляторного акта є цілеспрямоване вирішення зазначеної проблеми.

На дію регуляторного акту можуть вплинути наступні зовнішні фактори:

політико-правові: у разі настання політичної нестабільності, введення надзвичайного стану, змін в чинному законодавстві;

економічні: посилення державного регулювання.

Дія регуляторного акту негативних наслідків не матиме.

  1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Група впливу Можливі вигоди Можливі витрати
Органи виконавчої влади Позитивний імідж, забезпечення раціонального та ефективного використання земель державної власності, реалізація повноважень, як організатора земельних торгів та механізму продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію) на конкурентних засадах (земельних торгах), додаткові надходження від продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію) Відсутні
Суб’єкти господарювання, громадяни Можливість придбання земельних ділянок державної власності або оформлення прав на них (оренди, суперфіцію) на конкурентних засадах (земельних торгах), передбачуваність дій влади, прогнозування умов господарювання Витрати пов’язані із сплатою реєстраційного та гарантійного внесків, відшкодування витрат виконавцю земельних торгів, пов’язаних з підготовкою лота до проведення земельних торгів (для переможця земельних торгів)
Населення Збільшення надходжень до бюджету Відсутні
  1. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

 

Термін дії необмежений, перегляд регуляторного акта здійснюється на підставах, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами України.

  1. Показники результативності регуляторного акта

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до бюджету (додаткові надходження від продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію), пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість проведених конкурсів з відбору виконавців робіт (послуг) із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних засадах;

кількість підготовлених лотів до проведення земельних торгів.

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись відділом економічного розвитку у торгівлі Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області по показниках результативності цього регуляторного акту.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснене після набрання чинності цим регуляторним  актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше ніж через два роки після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на три роки починаючи з дня виконання повторного відстеження.

Керівник апарату

державної адміністрації                  /підпис існує/                             А.М. Марущак