Ружинське бюро правової допомоги Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: смт Ружин, вул. О. Бурди, 23
Телефон: (04138) 3-11-70
Графік роботи: понеділок — четвер з 09:00 — 18:00
п”ятниця — 09:00 — 16:45
без обідньої перерви 

big pravo 

Права неповнолітніх на працю

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції щодо боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році. Міжнародна організація праці (МОП) вперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею в 2002 році. Його мета – привернути увагу до цієї проблеми і необхідності заходів з її ліквідації. В Україні права неповнолітніх у трудових правовідносинах регулюються Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про зайнятість населення», Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством.

Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, яка не завдаватиме шкоди їхньому здоров’ю. Також, для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу осіб, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах зі шкідливими абонебезпечними умовами праці а також на підземних роботах. Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

Тривалість робочогу часу. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників віком від 16 до 18 років, встановлюється робочий час тривалістю 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників).

Пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України (виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці).

Пункт 6 статті 40 Кодексу законів про працю України (поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу). Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження йогочинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Даний матеріал опубліковано в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян.

         Роз’яснення законодавства і консультації з правових питань можуть отримати усі, хто звернеться до Ружинського бюро правової допомоги, який знаходиться за адресою: смт. Ружин, вул. О. Бурди, 23 тел.: (04138) 3-11-70.

ДрукE-mail